Západní pralesní komplex
  Nedotčená divočina na pomezí Thajska a Myanmaru

ไทย English  česky 

 

   

 HLAVNÍ STRÁNKA


 Slovo velvyslance
 Kampaně

 Ekoturistika
 Fotogalerie

 Region
 Chráněná území
 Historie
 Geografie
 a podnebí

 Flóra a fauna

 Zajímavá místa
 a aktivity
 Nabízené služby
 Doprava
 Odkazy

 

Úvodní slovo velvyslance
 
Dipl. Ing. Ivan Hotěk, velvyslanec České republiky v Thajském království

Vážení čtenáři,

jsem potěšen, že Vás mohu pozdravit na stránkách projektu, kterým naše země, jako členský stát Evropské unie, vyjadřuje podporu všem zainteresovaným institucím Thajského království v nastoupené nelehké cestě ochrany a zpřístupnění přírodního a kulturního bohatství země, bohatství, které musí být nejenom chráněno, nýbrž také uchováno pro poznání budoucím generacím.

Projekt vznikající ve spolupráci s Asociací ekologické turistiky Thajského království byl po zralé úvaze a analýze bezbřehé rozmanitosti přírodních klenotů této země směrován do oblasti Západního pralesního komplexu, respektive přírodního útvaru, který svým významem přesahuje hranice jedné země, tedy přírodního území rozkládajícího se na pomezí Thajského království a Barmy/Myanmaru.

Jedná se o jeden z největších chráněných územních celků v jihovýchodní Asii s výjimečnou faunou a flórou pocházející ze čtyřech biogeografických zón, na jejichž křižovatce se nachází. Pouze nedávná přírodní katastrofa nám brání rozšíření projektu za západní hranici Thajského království. Jedná se o oblast, jež je z velké části nenarušena civilizačními zásahy a skýtající tak možnost rozšíření našich vědomostí výzkumem nenarušené přírody dnes vzácné i v samotné jihovýchodní Asii.

Právě s i ohledem na vše výše uvedené věnuje naše země trvalou pozornost ochraně životního prostředí jak v České republice tak v globálním měřítku a prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí financuje například i tento projekt zaměřený na uchování stávajících ekosystémů a zvýraznění významu ekoturistiky v oblasti.

Naším společným cílem tak zůstává zajištění a zpřístupnění odborných informací světové i místní veřejnosti a tím usnadnění poznávání jedinečného přírodního celku veřejnosti i turistům dbajícím prioritně o zachování původního rázu navštěvovaných míst.

Věřím, že na následujících stránkách naleznete nejen mnoho objevně zajímavého a nového, ale i inspirativního k Vaší případné další cestě po Thajském království bez ohledu na geografickou vzdálenost od tohoto překrásného regionu.


Dipl. Ing. Ivan Hotěk

velvyslanec České republiky v Thajském království

 
 
Divoké rostliny - nekonečná rozmanitost barev a vůní Mysticka mlha - dech džungle Krásné vodopády - zdroj vody pro Thajsko Jedno z posledních útočišť pro šelmy Hojnost zvěře Barevné květy - nekonečná inspirace

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Projekt je financován vládou České republiky (Ministerstvem zahraničních věcí) a realizován za podpory National Park, Wildlife and Plant Conservation Department (DNP), Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA), Foundation of Western Forest Complex Conservation (FWFCC) a Tourism Promotion Society of Kanchanaburi (TSK). Pro více informací nám pište na info[zavináč]westernforest[tečka]org. Webdesign a fotografie David Kučera. Překlad do thajštiny Kris Dhiradityakul.
 

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department