Západní pralesní komplex
  Nedotčená divočina na pomezí Thajska a Myanmaru

ไทย English  česky 

 

   

 HLAVNÍ STRÁNKA


 Slovo velvyslance
 Kampaně

 Ekoturistika
 Fotogalerie

 Region
 Chráněná území
 Historie
 Geografie
 a podnebí

 Flóra a fauna

 Zajímavá místa
 a aktivity
 Nabízené služby
 Doprava
 Odkazy

 

Ekoturistika

Co je ekoturistika

Stane-li se jakákoliv aktivita masovou, objeví se dosud skrytá rizika. Toto je i případ turismu, který v posledních desetiletích zažil exponenciální růst doslova po celém světě. Důsledky se dostavily v podobě rozkladu a nepřirozené změny životních hodnot a kulturních tradic obyvatel v mnoha silně navštěvovaných oblastech, či v degradaci a znečištění životního prostředí dříve nedotčených přírodních oblasti.

Ekoturistika je jednou z reakcí na tzv. konvenční turistiku, která nehledí na kulturní či přírodní souvislosti. Hlavními principy ekoturistiky jsou minimalizace dopadů turistiky na životní prostředí a kulturní tradice obyvatel v navštívené oblasti. Důraz je kladen na úspory přírodních zdrojů a zapojení místních obyvatel do procesu ekoturistiky.

Více se o ekoturistice dozvíte například zde.

Základní pravidla ekoturistiky

zjistěte si dostatek informací - najděte si místního průvodce, který svým jednáním nepoškozuje životní prostředí
své peníze utrácejte v místních komunitách
zajímejte se o místní kulturu
nescházejte z trasy - nevyrušíte tím žádné zvíře nebo nepošlapete vzácné květiny, které neznáte
chraňte přírodní zdroje - vypínejte elektřinu a klimatizaci když odcházíte z místnosti, sprchujte se míně často a kratší dobu, zavírejte kohoutek, když si čistíte zuby
zpět domů si sebou vezměte pouze vzpomínky a zanechte jen své stopy - pokud si přírodu vezmeme domů jako suvenýr, nebo v přírodě necháme odpadky, měníme ji k horšímu: bereme co tam patří a naopak zanecháváme s čím si neumí poradit
myslete na přírodu i když jste doma - dodržujte příslušná pravidla i doma, zjistěte si více o přírodě, podporujte její ochranu

Ekoturistika v Západním pralesním komplexu


Západní pralesní komplex je pro svou relativní nedotčenost vhodným cílem pro ekoturistiku. Rozsáhlé ekosystémy od deštných pralesů, přes říční údolí, savany a náhorní plošiny až po horské porosty skýtají odměnit každého milovníka přírody neobvykle rozmanitou paletou fauny, flóry a přírodními divy jako vodopády, jeskyně, vyhlídky, túry džunglí a podobně. Více naleznete na stránce o zajímavých místech a aktivitách.

 
 
Divoké rostliny - nekonečná rozmanitost barev a vůní Mysticka mlha - dech džungle Krásné vodopády - zdroj vody pro Thajsko Jedno z posledních útočišť pro šelmy Hojnost zvěře Barevné květy - nekonečná inspirace

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Projekt je financován vládou České republiky (Ministerstvem zahraničních věcí) a realizován za podpory National Park, Wildlife and Plant Conservation Department (DNP), Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA), Foundation of Western Forest Complex Conservation (FWFCC) a Tourism Promotion Society of Kanchanaburi (TSK). Pro více informací nám pište na info[zavináč]westernforest[tečka]org. Webdesign a fotografie David Kučera. Překlad do thajštiny Kris Dhiradityakul.
 

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department