ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เกี่ยวกับโครงการนี้

วัตถุประสงค์หลักขององค์กรนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธู์พื้นที่ี่แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของผืนป่าตะวันตกทั้งในด้านการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การท่องเที่ยว การรณรงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแผนการจัดการการท่องเที่ยวด้านของผืนป่าทิศตะวันตกเป็นกระบวนการที่จะทำให้วัตถุปประสงค์ของโครงการนี้สมบูรณ์

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก โดยมีองค์กรเอกชน คือ เช็กแทรเวลเอเจนซี่ (CzechTravelAgency) เป็นผู้ดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

โครงการได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย, สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัยของไทย, มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา
 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info{at}westernforest[dot]org
 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย