ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เขตอนุรักษ์สัตว์ > อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตยอยู่ห่างไกลออกไปจากเส้นทางท่องเที่ยวหลักและนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นเองแทบจะลืมไปว่ามีแหล่งท่องเที่ยวนี้อยู่ แต่เพราะเหตุนี้อุทยานแห่งชาติพุเตยก็เต็มไปด้วยความสวยงามทางภูมิทัศน์และหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ


ประวัติความเป็นมา


อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗


มิศาสตร์


พุเตยประกอบไปด้วยเทือกเขาที่ซับซ้อน ดูแผนที่ ผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของสายน้ำหลายสายที่ใหลลงสู่แม่น้ำกระแซวในจังหวัดสุพรรณบุรี


สภาพอากาศ


เว้นในช่วงฤดูหนาวอากาศทั่วไปของอุทยานแห่งนี้มักร้อนชื้นและฝนตก หนักเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและตุลาคม


พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์


อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ประกอบไปด้วยป่าสน  ป่าฝนร้อน ป่าผลัดใบ และ (mixed forest and deciduous forest mixed forest) ไม้ที่สำคัญในแถบนี้ เป็นไม้ประเภทเต็งรัง (Dipterocarpacear), ไม้แข็ง(ironwood), ไม้(Pinus Merkusii Jungh), ไม้(Burmese Ebony), และไม้ไผ่อีกหลายชนิด เพราะมีอาหารสมบูรณ์ในอุทยานแห่งนี้ สัตว์ป่าจึงอุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วย เก้ง (barking deer), ชะนี (gibbon), หมี (bear), เม่น (porcupine), หมูป่า (wild boar), ลิง (monkey), และงู เช่น งูจงอาง และงูเห่า


แหล่งท่องเที่ยว


ถ้ำนาคีมีน้อยห้อยระย้าและผาใหญ่ - อยู่ใกล้ ๆ กับอาคารสำนักงาน มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ถ้ำอยู่ในเทือกเขาตู้ตี้ (Tuti Mountain) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น หมี, งูจงอาง, เม่น, หมาป่า (wolf), หมูป่า, และค้างคาวอีกจำนวนมาก

ถ้ำผาใหญ่ (ผาใหญ่)
- เพียง ๒ กิโลเมตรจากอาคารสำนักงาน ผาใหญ่เป็นหน้าที่ของเทือกเขาตู่้ตี้ ยังมีถ้ำโยระย้าซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามโดยเฉพาะเวลาสะท้อนแสงอาทิตย์กลางวัน

ป่าสน (Pinus merkusii Jungh Forest) - ต้องเดินเข้าไปจากหมู่บ้านปากขีด ผ่านอาคารสำนักงานและศาลเลาด้า ซึ่งอุทิศให้กับผู้โดยสารที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินเลาด้าตกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๓๔ ทั้งหมด ๒๒๓ คน พื้นที่ป่าสนกว่า ๑๓๗๖ ต้นอายุกว่า ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ปี

น้ำตกพูกระทิง
- อยู่ใกล้ ๆ กับหมู่บ้านคลองเตย  ถนนลูกรังจากอำเภอด้านช้างเข้าไปสู่น้ำตกพูกระทิงสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

น้ำตกตาเฟริ์นคล
ี่ - ใช้ถนนจากหมู่บ้านทุ่งมะกอก(Tungmakok) ถึงป่าแพรก(Parpark) ผ่านน้ำตกพูกระทิงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกตาเฟริ์นคลี่  ข้างในมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อยู่ใกล้ ๆ กับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ถือว่าน้ำตกนี้อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านและมีน้ำใหลตลอดปี จากบริเวณน้ำตกนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมองเห็นยอดเขาเทวดาความสูงประมาณ ๑๑๒๓ เมตรจากระดับน้ำทะเล

กิจกรรม


การเดินป่า, ว่ายน้ำ, และชมถ้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารสำนักงาน - ที่พัก, ศูนย์ข้อมูล, ที่จอดรถ


ที่พัก


ในเขตอุทยานไม่มีที่พักไว้บริการมีแต่บริเวณตั้งเต้นท์ เต้นท์และถุงนอนมีบริการให้เช่าในพื้นที่


การเดินทาง


โดยรถยนตร์จากสุพรรณบุรี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่

กรมอุทยานแห่งชาติ - พุเตย - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก, การจองที่พักระบบออนไลน์, เครื่องอำนวยความสะดวก, เป็นต้น
แผนที่อุทยานแห่งชาติพุเตย
แผนที่อุทยานแห่งชาติพุเตย
Truly Unseen: Phu Toei National Park

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย