ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เขตอนุรักษ์สัตว์ > อุทยานแห่งชาติไทรโยค

เป็นผืนป่าที่อยู่ใกล้กาญจนบุรีมากที่สุด อุทยานแห่งชาติไทรโยคเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดที่เล็กที่สุดในโลก คือ ค้างคาวกิตติ และครอบคลุมพื้นที่เส้นทางรถไฟสายมรณะที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่า ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่สอง


ประวัติความเป็นมา


ในอดีต ไทรโยค คือสถานที่ที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาส และลงสรงน้ำ ต่อมาน้ำตกไทรโยคได้กลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียงเนื่องจากนักประพันธ์เพลงได้บรรยายถึงความสวยงาม อุทยานได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในเดือนตุลาคมในปี ๒๕๒๗ และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่๑๑ ของไทย


ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ


ครอบคลุมพื้นที ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนและอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๑๕ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส อาการค่อนข้างเย็นกอปรกับมีหมอกหนาในฤดูหนาวและฝนตกหนักในฤดูฝน และแห้งแล้งมากในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์


พันธ์ุพืชและพันธุ์สัตว์


นอกจากป่าผลัดใบและป่าดิบเขาแล้วยังมีป่าไผ่และป่าสักตามริมแม่น้ำแคว พันธ์ุสัตว์ที่มีในอุทยานก็มี กระทิง, วัวแดง, เสือ, หมูป่า, กวางแซมบ้า, เก้ง, ช้าง, และนก สัตว์ป่าเหล่านี้อพยพไปมาระหว่างชายแดนไทยและพม่า ส่วนค้างคาวกิตติซึ่งเป็นค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลกได้ค้นพบในปี ๑๙๗๓ มีน้ำหนักเพียง ๒ กิโลกรัม มีความยาวขนาดของตัวเพียง ๒.๕ ถึง ๓ เซนติเมตรเท่านั้น ความยาวช่วงปีประมาณ ๑๐เซนติเมตร และอาศัยอยู่เฉพาะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยคเท่านั้น


กิจกรรม


น้ำตกไทรโยค(ใหญ่) - ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานของอุทยานแห่งชาติไหลลงสู่แม่น้ำแคว

น้ำตกไทรโยค(น้อย)
- มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกไทรโยคน้อยเข้าถึงและเยี่ยมชมได้ง่ายโดยการเดินทางกับรถโดยสารประจำทาง อยู่ติดกับเส้นทางระหว่างกาญจนบุรีกับสังขละบุรี

ถ้ำดาวดวง - เป็นถ้ำที่มีความยาวถึง ๑๐๐ เมตร แบ่งออกได้เป็น ๘ ห้อง แต่ละห้องก็มีชื่อตามลักษณะของหินงอกหินย้อยเด่น ๆ ของแตละถ้ำ เช่น ห้องโคมระย้า(Chandelier), ห้องเจดีย์(Pagoda), ห้องจีบม่านฟ้า (Cloud Curtain)

ถ้ำละวะ - ถ้ำหินงอกหินย้อย ห่างจากไทรโยคใหญ่ประมาณ ๒๐ กิโลเมตรทางทิศใต้

สะพาน(รถไฟ)มรณะ - ทางเดินเข้าสะพานอนุสรณ์ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


กิจกรรม


การเดินป่า(เทรกกิ้งและศึกษาธรรมชาติ), ดูนก, ล่องแพ, ล่องแคนู, คายัก,และชมถ้ำ


สิ่งอำนวยความสะดวก


อาคารสำนักงาน
- ที่พัก, ร้านอาหาร, ศูนย์นักท่องเที่ยว, ห้องฉายสไลด์, และที่จอดรถ

ที่พัก


บังกะโลพัดลมสำหรับ ๔ ถึง ๗ ท่านมีไว้บริการที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว แพที่แม่น้ำแควน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และที่กางเต้นท์


การเดินทาง


โดยรถยนตร์จากกาญจนบุรี หรือการเดินทางทั้งโดยรถยนตร์โดยสารและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (หรือเดินประมาณ ๕ กม.) จากปากทางถนนไฮเวย์ รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเข้ากาญจนบุรีเวลา ๓.๓๐ นาฬิกา


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่


กรมอุทยานแห่งชาติ - ไทรโยค - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก, ที่พัก, ระบบการจองที่พักออนไลน์,  เครื่องอำนวยความสะดวก, เป็นต้น
แผนที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่
แผนที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย