ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เขตอนุรักษ์สัตว์ > เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระมีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และเป็นแหล่งพื้นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าคือ สมรภูมิ พื้นที่ที่ช้างป่าเข้ามากินพืชผักสวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่

ประวัติความเป็นมา

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระสร้างขึ้นในปี
๑๙๖๕ ซึ่งถือเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแห่งแรกในประเทศไทย

พันธ์ูุ์พืช

ระบบนิเวศวิทยาของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระมีลักษณะเป็นป่าผลัดใบเขตร้อนซึ่งรวมทั้งลำน้ำที่มีในฤดูฝนและใหลตลอดปีทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

พันธุ์สัตว์

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่ากว่า ๑๕๐ ตัว ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์ถูกคุกคามบั่นทอนลดลงเรื่อย ๆ จากการเข้ามาใช้พื้นที่ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร จากการสร้างเขื่อนและถนน ผลกระทบ คือเมื่อช้างป่าหลุดออกไปใน ไร่สวนของเกษตรกรและเข้าไปทำลายข้าวของและหาอาหารกิน จำเป็นต้องมีการวางแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะให้คนและสัตว์ ได้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืน

การเดินทางสู่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระมีกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่าอุทยานแห่งชาติในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าได้กำหนดขึ้นเป็นพื้นที่ให้สัตว์ได้อยู่และ เคลื่อนที่อย่างสะดวกและโดยไม่มีการรบกวนอย่างดีที่สุด ดังนั้นจะเปิดต้อนรับเฉพาะเพื่อการทำวิจัยหรือเพื่อการศึกษา หรือ การทำงาานแบบอาสาสมัครเท่านั้น

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างกับคนในบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า คลิกดูที่หน้า เครือข่ายการอนุรักษ์ช้าง

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย