ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เขตอนุรักษ์สัตว์ > อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
 

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

ล้อมรอบเขื่อนศรีนครินทร์ นักท่องเที่ยวที่เยี่ยมไม่เพียงแต่ได้ชมน้ำตก น้ำพุร้อน, เขาหินปูน, ถ้ำและหน้าผาแต่ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตรอบอ่างเก็บนำ้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา


อุทยานได้รับการประกาศเป็นอุทยานในปี ๒ู๕๓๔


ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ


ภูเขาหินปูนคือแหล่งกำเนิดต้นน้ำแควใหญ่ สภาพพื้นที่มักจะมีอากาศชื้นแต่ค่อนข้างหนาวตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ ๒๙ องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่ ๘ องศาเซลเซียส


พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว


สภาพป่าในอุทยานทั่วไปมักมีลักษณะเป็นป่าดิบเขาหรือป่าผลัดใบ และสัตว์ป่าจะประกอบไปด้วยเสือดาว(leopards), (slow loris), บ อีเห็นน้ำ(civets),กระรอก(squirrels), ค้างคาว(bats) นกประกอบไปด้วยนกแขกเต้า (parakeets), กระเต็น (kingfisher), นกจาบ (bee-eater), นกขมิ้นดำ (orioles), และนกโพระดก(barbet)


แหล่งท่องเที่ยว


น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น - เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย เกิดจากลำธารใหลแยกออกเป็นสองเส้นทางและพุ่งลงเหว ๗ ชั้นก่อนที่จะไหลลงสูู่งแม่น้ำแควใหญ่


ถ้ำพระ
- ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นฐานปฏิบัติการลับของทหารไทยในระหว่างสงครามพม่าไทย ในศตวรรษที่ ๑๘ แลละภายในยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน

ถ้ำพระธาตุ - น้ำตกที่สวยที่สุดในอำเภอทองผาภูมิ


น้ำตกผาตาด
- นำ้ตกที่สวยที่สุดในอำเภอทองผาภูมิ

กิจกรรม


การเดินป่า,ว่ายน้ำ, ล่องแพ, ล่องแคนู, คายัก,และชมถ้ำ


สิ่งอำนวยความสะดวก


อาคารสำนักงาน ที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ หน่วยอุทยานน้ำตกพระธาตุ ที่พัก ที่จอดรถ

ที่พัก


บังกะโลและบ้านพักตากอากาศสำหรับ ๓ ถึง ๙ ท่าน และที่พักบนเรือ () สำหรับ ๖ ท่านขึ้นไปมีไว้บริการที่สำนักงานใกล้กับนำ้ตกแม่ขมิ้น ตามหน่วยอุทยานใกล้ ๆ กับน้ำตกพระธาตุยังมีบังกะโลสำหรับ ๙ ท่านขึ้นไปไว้บริการเช่นกัน  แพที่แม่น้ำแควน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และที่กางเต้นท์


การเดินทาง


โดยรถยนตร์จากจังหวัดกาญจนบุรี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่

กรมอุทยานแห่งชาติ ศรีนครินทร์ - ต้องการข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่,  ที่พัก ระบบการจองออนไลน์, เครื่องอำนวยความสะดวก
แผนที่อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
แผนที่ที่พักในอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย