ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เขตอนุรักษ์สัตว์ > เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

น้ำตกทีลอซูในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผางใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

พืชเบียน()กลายเป็นต้นไม้ในที่สุด

 

ลำดับชั้นของน้ำตกทีลอซู

พื้นที่บางส่วนของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ม้ง ลีซอ เมี่ยน และลาหู่ ตัวเมืองอุ้มผาง (ซึ่งอยู่นอกเขตรักษาพันธ์สััตว์ป่า) เต็มไปด้วยชาวกะเหรี่ยงเป็นส่วนใหญ่ และรอบ ๆ ตัวเมืองมีหมู่บ้านชาวเขาจำนวนมาก เมืองอุ้มผางสามารถเดินทางเข้าถึงทางรถยนตร์จากแม่สอดผ่านเทือกเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม

สภาพอากาศ

อากาศร้อนอยู่ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ ๓๙ องศาเซลเซียส หน้าฝนอยู่ระหว่างมิถุนายนถึงตุลาคม ตัวเมืองอุ้มผางมีปริมาณฝนตกเยอะมากเป็นพิเศษเนื่องจากมีภูเขาสูงและมีป่าไม้ที่ หนาแน่น ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ถึง ๓๐๐ มิลลิเมตรในเดือนกรกฎาคม  ส่วนฤดูหนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ุ อุณหภูมิต่ำสุดซึ่งอาจลงมาถึง ๓ องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม

พันธุ์พืช

พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาและป่าผลัดใบซึ่งแซมไปด้วยสัก ไม้เนื้อแข็ง(Ironwood) ต้นเต็งรัง และอื่น ๆ ไม้ไผ่และไม้สักมีขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง กล้วยไม้ ดอกไม้ป่า และเฟิร์นอีกหลายชนิดขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำลำธาร

พันธุ์สัตว์

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเป็นบ้านของสัตว์ป่า เช่น ช้าง เสือดาว ค่างแว่น(
langurs), หมี เสือ สมเสร็จ กวาง และอื่น ๆ ผีเสื้อและนกหลายชนิด ซึ่งรวมทั้งนกเงือกหลากสีหายากพบได้ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแห่งนี้

แหล่งท่องเที่ยว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ถือเป็นที่กำเนิดน้ำตกหลายแห่ง ซึ่งมีน้ำตกทีลอซูเป็นพระเอก

น้ำตกทีลอซู
- หรือน้ำตกน้ำดำ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความสูงรวม ๆ กว่า ๒๐๐ เมตรและมีความกว้างทั้งหมด ๔๐๐ เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน แต่ในหน้าฝนไม่สะดวกสำหรับการเดินทาง และน้ำตกปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย จำเป็นต้องได้เดินเท้า(Trekking) สำหรับในหน้าแล้ง การเดินทางโดยรถยนตร์อาจเข้าได้แต่เฉพาะรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นเนื่องจากมีช่วงที่ถนนลื่นและสูงชัน และทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เข้าน้ำตกได้คือการล่องแก่ง (White Water Rafting)

น้ำตกทีลอจอ - เป็นน้ำตกสายฝน แบ่งเป็นสองชั้น น้ำตกชั้นบนวางอยู่บนหน้าผาและมีช้ันที่แคบ ชั้นล่างเป็นส่วนหนึ่งของลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ตกลงมาเหมือนกับสายฝนนั่นเอง

น้ำตกทีลอเล - เป็นน้ำตกที่ตกลงสู่แม่น้ำแม่กลองโดยตรง ตั้งอยู่ใน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและไม่มีทางรถยนตร์เข้าถึง ทางเดียวคือต้องติดต่อบริษัททัวร์ ซึ่งการเดินทางเข้าน้ำตกอาจมีต้องล่องแพยางเข้าไปเพื่อไปตามลำน้ำแม่กลองประมาณ ๔๐ กิโลเมตรผ่านแก่งน้อยแก่งใหญ่หลายแห่งซึ่งมีระดับความยากอยู่ที่ ๔ ถึง ๕ ใช้เวลา ๒ หรือ ๓ วัน

ดอยหัวมด - จุดชมภูมิทศัน์บนเขา(
table mountain) สามาถรมองเห็นทะเลหมอกและเมฆในตอนเช้า

ถ้ำตะโกบิ - เป็นถ้ำที่มีพื้นที่ภายในคล้ายห้องขนาดใหญ่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย จากถ้ำนักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปชมวัดเล็ก ๆ บนเขาได้ ในอดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้ถ้ำแห่งนี้เป็นฐานที่มั่น

กิจกรรม

เทรคกิ้ง การเดินป่า การล่องแก่ง ดูนก ขี่ช้าง เยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยง

ที่พัก

สามารถหาบริเวณตั้งแคมป์ใกล้ ๆ กับบริเวณอาคารสำนักงานของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ๒๕ กิโลเมตรจากทางเข้าอุทยาน และ ๑.๕ กิโลเมตรจากน้ำตกทีลอซู ในตัวเมืองอุ้มผาง (ซึ่งห่างจากทางเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเพียง ๑๒ กิโลเมตร) มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์มากมาย ทั้งในรูปของบังกะโลและพื้นที่กางเต้นท์

การเดินทาง

ระยะทาง ๓๗ กิโลเมตรจากอุ้มผางสู่สำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ถนนส่วนใหญ่ยังเป็นลูกรังและจำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดทุกฤดู

การเดินทางสู่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางมีกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่าอุทยานแห่งชาติในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าได้กำหนดขึ้นเป็นพื้นที่ให้สัตว์ได้อยู่และ เคลื่อนที่อย่างสะดวกและโดยไม่มีการรบกวนอย่างดีที่สุด ดังนั้นจะเปิดต้อนรับเฉพาะเพื่อการทำวิจัยหรือเพื่อการศึกษา หรือ การทำงาานแบบอาสาสมัครเท่านั้น

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย