ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 
การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์

การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(รวมทั้งเว็บไซต์นี้)เป็นแนวทางหลักในการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้เกิดกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพของผืนป่าตะวันตกในการที่จะรักษาความสมดุลย์ของธรรมชาติ, ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การรณรงค์ได้ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนเลือกไว้ดังต่อไปนี้

สังขละบุรี ไอยราปาร์ตี้ งานเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง ๒๒ มิถุนายน
กรุงเทพมหานคร(สยามพารากอน) ๒๕ ถึง ๓๑ กรกฏาคม
กาญจนบุรี(เทสโก้) ถึง สิงหาคม
น้ำตกไทรโยคน้อย ๑๕ ถึง ๑๗ สิงหาคม

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย