ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

ลิงค์
 
ศุูนย์ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ

 
กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพรรณพืช เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติทั้งหมดในภายในประเทศไทย
ตารางการปิดเปิดของอุทยาน อุทยานแห่งชาติบางแห่งอาจปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบางฤดูกาลเพื่อความปลอดภัยและการฟื้นตัวของป่า ดูรายละเอียดตารางการเปิดปิดูได้จากหน้านี้
วิกีปีเดีย รายชื่ออุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

องค์กรสนับสนุน


ทีต้า สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก องค์กรอาสาสมัคร ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในจังหวัดนครปฐมที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
ธนาคารแห่งเอเชีย โครงการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

แผนที่

แผนที่ทั่วไป
ผืนป่าตะวันตกและแผนที่เส้นทางเข้าถึงอุทยานแห่งชาติ

แผนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเอราวััณ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า - ที่พัก
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์
อุทยานแห่งชาติพุเตย
อุทยานแห่งชาติพุเตย
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ - ที่พัก
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย