ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

  โฟโต้แกลเลอรี่ > พันธู์พืช 
   

พุ่มของจุกนารี (melastoma normale) พบในป่าเร้ือยขึ้นไปอยู่สูงหลายเมตร

ป่ากล้วย (ป่า)
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

   

ไม้ไผ่ขึ้นเรียงรายลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ไม้ไผ่ภาพใกล้ ๆ เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าอุ้มผาง

   

พืชเบียน(Lianas) ขึ้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ
แห่งชาติแก่งกระจาน

เถาวัลย์โอบรัดต้นไม้หลายรอบบ้างก็ห้อยย้อยลงมา (ภาพด้านซ้าย) ในที่สุดมันก็ฝังร่างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

   

ต้นยางสูงเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือผืนป่าผลัดใบและป่าดิบเขาอื่น
เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าอุ้มผาง

แม้จะมีชื่อทิวลิปสยาม แต่กลับเกี่ยวข้องกับพืชชนิดขิงและขมิ้นมากกว่า

   

ผืนป่าอาจจะดูบางแต่ไผ่กลับมีความคงทนเป็นพิเศษ
เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันออก

ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ (Dracontomelum mangiferum) ต้นที่โตเต็มที่สูงถึง ๔๐ เมตร  เขต
กษาพันธู์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทิศตะวันออก

   
 

พลับพลึง
เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทิศตะวันออก

 
   

 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย