ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

เขตอนุรักษ์สัตว์

ผืนป่าตะวันตกประกอบไปด้วยเขตค้มครองสัตว์ป่า ๑๙ แห่ง แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ ๑๒ แห่ง และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอีก ๗ แห่ง คลิกที่แผนที่หรือที่ข้อความเพื่อดูพื้นที่ตั้งและรายละเอียด ตัวเลขที่ปรากฏบนแผนที่สอดคล้องกับตัวเลขรายการข้างล่าง

อะไรคืออะไร

อุทยานแห่งชาติ คือ เขตอนุรักษ์ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับเครื่องอำนวยความสะดวก ไว้คอยบริการเพื่อการเข้ามาพักผ่อนอย่างมีความสุข

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า คือ เขตอนุรักษ์เช่นเดียวกันแต่มีความเข้มข้นในเรื่องกฏ ระเบียบการเข้ามาพักของนักท่องเที่ยวมากกว่าเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเปิดรับเฉพาะเพื่อการศึกษา หรือ การวิจัย หรืออาสาสมัคร ต้องมีการขออนุญาตเป็นการเฉพาะ
 

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านทิศตะวันตกและตะวันออก) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ อุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
ผืนป่าตะวันตก พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ แผนที่ ADB


๑. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ
ตั้งอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีี เนื่องจากเป็นแหล่งทีมีช้างป่าอาศัยอยู่กว่า ๑๕๐ ตัวและมีพื้นที่ติดกับแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งนี้จึงมักจะมีปัญหาการที่ช้างเข้าไปทำลายพื้นที่ปลูกผักผลไม้ของชาวบ้านในแถบนั้นเสมอ อ่านต่อ...

๒. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มรดกโลก
มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเมื่อรวมผืนป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้วยแล้ว ผืนป่าห้วยขาแข้งจะมีพื้นที่ป่าคุ้มครองผืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์  สามารถเดินทางเข้าได้โดยรถยนตร์จากอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ่านต่อ...

๓-๔. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านทิศตะวันตกและตะวันออก) มรดกโลก
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกว่า ๒ กม. จากบริเวณสำนักงานใหญ่ด้านทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจกับพรรณพืชที่่หลากหลายของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า สำหรับการเดินทางเข้าถึงโดยรถยนตร์ได้จากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากหรือจากกาญจนบุรี (สำหรับด้านทิศตะวันตก) อ่านต่อ...

๕. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเล็ก ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร อ่านต่อ...

๖. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
แหล่งกำเนิดน้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและความร่ำรวยมรดกทาง วัฒนธรรมของชนเผ่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางและพื้นที่บริเวณโดยรอบถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศลำดับต้น ๆ ที่มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมศึกษา  การเดินทางสามารถทำได้โดยรถยนตร์ขับเคลื่อนสี่ล้อในฤดูแล้งหรือโดยการเดิน เท้าในฤดูฝน อ่านต่อ...

๗. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เอราวัณเป็นที่รู้จักกันดีในนามนำ้ตกเจ็ดชั้น เดินทางได้สะดวกโดยรถยนตร์ส่วนตัวหรือรถยนตร์โดยสารจากจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ...

๘. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
มีถ้ำและน้ำตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ ในอุทยานแห่งชาติเล็ก ๆ แห่งนี้ สามารถเดินทางได้โดยรถยนตร์จากจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ...

๙. อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติไทรโยคถือเป็นผืนป่าที่อยู่ใกล้จังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุด เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุด นั่นคือ ค้างคาวกิตติ และเส้นทางรถไฟสายมรณะที่เชื่อมต่อระหว่างไทยกับพม่า อันเป็นอนุสรณ์แห่งสงครามโลกครั้งที่สอง
การเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทำได้โดยรถยนตร์โดยสาร และต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อ่านต่อ...

๑๐. อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
เนื่องจากมีพื้นที่รอบ ๆ เขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ช่วยให้นักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมได้เพลิดเพลิน ไม่เพียงแต่น้ำตกหลากหลาย น้ำพุร้อน เขาหินปูนและหน้าผา ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำโดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
การเดินทางสามารถทำได้โดยรถยนตร์จากกาญจนบุรี
อ่านต่อ...

๑๑. อุทยานแห่งชาติคลองลาน
คลองลานมีน้ำตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และเป็นผืนป่าแหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนตร์ อ่านต่อ...

๑๒. อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์
รางวัลของเดินป่า(เทรกกิ้ง)ในอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์คือ จุดชมภูมิทัศน์และน้ำตกที่สวยงาม นี่คือกิจกรรมโดดเด่นของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ เข้าถึงได้โดยรถยนตร์เท่านั้น อ่านต่อ...

๑๓. อุทยานแห่งชาติพุเตย
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าถึงมากนัก และยังได้รับความสนใจน้อยในจังหวัดสุพรรบุรีซึ่งเป็นแหล่งที่ตั่้งของอุทยานเองด้วย ถึงแม้กระนั้น อุทยานแห่งชาติพุเตยก็เต็มไปด้วยความงามทางภูมิทัศน์และวิถีชีวิตชนเผ่า เดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนตร์เท่านั้น อ่านต่อ...

๑๔. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของผืนป่าตะวันตก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำตกหลากหลาย น้ำพุร้อนและถ้ำซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนตร์เท่านั้น อ่านต่อ...

๑๕. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมครอบคลุมพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขาแหลม แหล่งท่องเที่ยวมีทั้งที่เป็นทางธรรมชาติ เช่น น้ำตก, จุดชมภูมิทัศน์ ถ้ำ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเจดีย์โบองค์ เจดีย์โบราณในรูปแบบพม่า การเดินทางสามารถเข้าถึงได้โดยรถยนตร์โดยสารเท่านั้น อ่านต่อ...

๑๖. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
รุ่มรวยด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุยานแหล่งชาติทองผาภูมิติดต่อกับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศพม่าและเชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานของจังหวัดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติทั้งสองมีความสำคัญมากในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่แห่งนี้ การเดินทางสามารถเข้าถึงได้โดยรถยนตร์เท่านั้น อ่านต่อ...

๑๗. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับการขนานนามจากลำธารที่เลี้ยวลดคดเคี้ยวคล้ายงูผ่านผืนป่า ใหลกัดเซาะเข้าไปยังหน้าผาหินปูนนานเข้าจนกลายเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อย งดงามไปด้วย หินงอกหินย้อย การเดินทางสามารถเข้าถึงได้โดยรถยนตร์เท่านั้น อ่านต่อ...

๑๘. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งนี้เชื่อมติดกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทางด้านทิศใต้และติดกับผืนป่าของประเทศพม่าทางด้านทิศตะวันตก ผืนป่าแห่งนี้ช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น อ่านต่อ...

๑๙. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และมรดกอาเซียน
เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือ ช้าง และนกเงือกและสัตว์ป่าอีกหลาย ๆ ชนิด มีภูมิทัศน์ มีน้ำตกและเส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติที่สวยงาม เท่านี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
การเดินทางสามารถเข้าถึงได้โดยรถยนตร์เท่านั้น อ่านต่อ...

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย