ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

ภูมิภาค

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขงประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณัฐประชาชนจีน ภูมิทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity conservation landscape) ของธนาคารแห่งเอเชีย  กำหนดพื้นที่เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity conservation corridors) ไว้ ๙ แห่ง สำหรับการคงไว้ซึ่งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศน์ในอนุภูมิภาคแห่งนี้ ผืนป่าตะวันตก ที่กำกับไว้ด้วยเลข ๑ ในแผนที่ข้างล่างเป็นหนึ่ง ในพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพใน ๙ แห่ง
 


อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง แผนที่ ADB
 

ผืนป่าตะวันตก

ทอดตัวยาวครอบคลุมพื้นที่ของสองประเทศ ประเทศไทยและพม่า ประกอบไปด้วยทั้งอุทยานแห่งชาติ ๑๙ แห่งและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอีกหลายแห่ง (ดูแผนที่ด้านล่าง) พื้นที่ของผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติซึ่งถือเป็นพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกเหนือจากเป็นแหล่งอยู่อาศัยของพรรณพืชและสัตว์ป่าที่มีลักษณะโดดเด่นแล้ว ผืนป่าแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เสือ ช้าง ลิงไพรเมท และอื่น ๆ มีนกมากกว่า ๒๐๐ ชนิด สัตว์เลี้อยคลานกว่าร้อยชนิด และพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ กว่า ๑๐๐ ชนิด ผืนป่าแห่งนี้ถือเป็นต้นน้ำสำคัญให้กำเนิดลุ่มน้ำสำคัญ ๆ ถือหกแห่งจากแม่น้ำ ๒๕ สายหลักในประเทศไทย

คุณสามารถที่จะคลิกที่นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ของผืนป่าตะวันตก
 


ผืนป่าตะวันตก - พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่ของสัตว์ แผนที่ ADB

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย