ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

การเดินทาง

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ

แหล่งท่องเที่ยวในผืนป่าตะวันตกส่วนใหญ่เดินทางถึงได้ทางรถยนตร์เท่านั้น บางพื้นที่อาจต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ แต่ถนนส่วนใหญ่ดี และเพียงรถยนตร์ธรรมดาก็เดินทางไปได้สะดวก อย่างไรก็ตามหน้า แนะนำให้ใช้รถขัดเคลื่อนสี่ล้อเนื่องจากเส้นทางลื่นและเป็นอันตราย

บางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขาแหลม ไทรโยค ทองผาภูมิ สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนตร์โดยสารด้วยเช่นกัน

การเดินทางท่องเที่ยวรอบ ๆ


นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถปิกอัพหรือรถแทรกเตอร์เพื่อเดินทางเที่ยวชมในบริเวณอุทยานหลาย ๆ แห่ง อย่างไรก็ตาม การเดินเท้าเทรกกิ้งน่าจะเป็นกิจกรรม ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติและเป็นการเดินทางท่ามกลางธรรมชาติของป่าที่ได้รับความเพลิดเพลินมากที่สุด นั่นมิได้หมายถึงว่าการเดินเท้า เป็นสิ่งที่เงียบสอดคล้องกับธรรมชาติเท่านั้นแต่ หมายถึงโอกาสใน การได้เห็นสัตว์ป่า และชมภูมิทัศน์ที่สวยงามไปด้วยพร้อมกัน อุทยานแห่งชาติบางแห่ง เช่น เอราวัณและอุ้มผางหรือหลายแห่งอื่น ๆ ได้จัดทำเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติสั้น ๆ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ
 


ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเดินทางของผืนป่าตะวันตก คลิกได้ที่หน้าพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย