ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 
นี่คือเรื่องราวของ ผืนป่าตะวันตก ความภูมิใจแห่งธรรมชาติของเมืองไทย ร่วมเดินทางท่องไพรกับเราสู่การสัมผัสผืนป่าที่ถือว่ามีลัษณะโดดเด่นและ บริสุทธ์ิและมีความสำคัญที่สุดในเอเชีย

รูปประจำเดือน: อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 

นกกก

บทความใหม่: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 

พืชเบียน(Lianas) ขึ้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ


ในผืนป่าต้นน้ำแห่งจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่จำต้องคอยเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฏหมาย หรือการปลูกป่าที่ผิดกฏหมาย เพราะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้ง

นี่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานในวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ในขณะทรงประพาสอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ตามที่ทราบกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงเป็นใยเรื่องเกี่ยวกับ การอนุรักษ์สมบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งครอบคลุมเอาผืนป่าอุทยาน แห่งชาติตะวันตก  ซึ่งประกอบไปด้วยผืนป่าที่่สำคัญหลาย ซึ่งรวมเอาทั้งผืนป่าตะวันซึ่งมี แก่งกระจานที่กล่าวมาข้างต้นด้วยก็ถือเป็นหนึ่ง ในผืนป่าตะวันตกด้วยเช่นกัน

 

 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย